Relaties zijn dynamisch. Vaak gaat het goed… soms niet…

Als een relatie onder druk staat, kan een relatietherapeut uitkomst bieden. Patty Beentjes is relatietherapeut. Zij kan helpen de spanning in een relatie te doorbreken. In gesprekken onderzoekt zij samen met haar cliënten wat de knelpunten zijn in hun relatie. Vervolgens werkt ze met hen aan oplossingen. Patty Beentjes verzorgt relatietherapie voor:

  • echtparen en stellen
  • ouders|verzorgers en kinderen
  • bedrijven, teams en collega’s

“Ik geloof in het samenbrengen van verschillende verhalen”

Een gesprek bij Patty levert altijd iets op. Ze zet je met beide benen op de grond. Na ieder gesprek heb je het gevoel dat je dichter bij de kern komt. Ze is professioneel, heeft ervaring en haar rustige aanpak werkt goed.man, 37 jaar

Patty Beentjes

is zelfstandig relatietherapeut en coach in Haarlem en Amsterdam. Ze studeerde Orthopedagogiek aan de UvA. Daarna werkte ze als coach en trainer voor overheden en bedrijven.

Patty specialiseerde zich in relatie- en gezinstherapie. Zij is geregistreerd EFT-therapeut en Systeemtherapeut NVRG. Patty is getrouwd en moeder van vier zonen.

“Ik luister en stel vragen. Ik oordeel niet, ik ben vooral nieuwsgierig.”

Patty Beentjes - foto: Heidi Borgart

Patty kon uitstekend de angel uit onze botsingen halen. Ze bleef rustig, stelde goede verhelderende vragen, toonde zich onpartijdig en was niet bevreesd voor de emotie. Ze heeft ons echt verder geholpen in het het leren praten over onze angsten en behoeften.” – vrouw, 49 jaar

Werkwijze relatietherapie

Omdat de therapie erop is gericht snel resultaat te behalen, begint deze meestal met een beperkt aantal gesprekken. Afhankelijk van het verloop daarvan nemen we in overleg een beslissing over het aantal sessies. Daarin werken we aan het herstel van veiligheid en verbinding in de relatie. Doel van de therapie is patronen die tot spanning leiden op te sporen en te doorbreken. Vervolgens kijken we wat partners wél verbindt.

Gezamenlijke begeleiding

Partners – of ouder(s) en kind(eren) – begeleidt Patty graag samen. Als het nodig of gewenst is, kunnen individuele gesprekken ook deel uitmaken van de therapie.Daarbij gebruikt zij technieken en vaardigheden uit onder andere de Narratieve Therapie en de Emotionally Focused Therapy.
Bij het begeleiden van werkrelaties kan in een team worden gewerkt, maar ook met individuele leden daarvan.

Individuele coaching

Individuele coaching is bedoeld voor mensen die weerstand ervaren in werk of dagelijks leven. Bij coaching wordt de relatie van de cliënt tot anderen bekeken, maar ook het eigen gedrag. De ervaring leert namelijk dat het vooral belangrijk is het eigen gedrag te begrijpen. Dat is immers ook wat je zelf kunt veranderen.

“Alle relaties zijn belangrijk; liefdesrelaties, gezinsrelaties, werkrelaties…”

Tarieven therapie en coaching

  • Relatie- en/of gezinstherapie: € 185,- voor een gesprek van 75 tot 90 minuten
  • Individuele coaching: € 155,- voor een gesprek van maximaal 60 minuten.

Relatietherapie wordt soms vergoed. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. Sommige werkgevers vergoeden de kosten voor coaching.

Afspraken verzetten of afzeggen

Bij afzeggingen van therapie- en coaching-gesprekken binnen één etmaal (24 uur) voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Van een tot twee etmalen (dat wil zeggen van 24 tot 48 uur) voor aanvang van het gesprek wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.
Ter voorkoming van misverstanden, als je een afspraak voor maandag of dinsdag kosteloos wil verzetten of afzeggen, doe dat dan vóór het weekeinde zodat ik het tijdig weet.

Patty is meer dan invoelend. Ze toont begrip en respect voor ieders verhaal, hoe verschillend ook. Ze analyseert precies, geduldig en zorgvuldig. Tenslotte komt ze met een creatieve, ogenschijnlijk eenvoudige en werkbare oplossing. Wij konden er direct mee vooruit.” – vrouw, 52 jaar

De eerste afspraak is een belangrijke stap

Patty Beentjes Therapie
tel +31 610728088
Boulevard Paulus Loot 83A,
2042 AG Zandvoort

Wegens toenemende drukte kan ik tot april 2024 helaas geen nieuwe cliënten aannemen.